En España ou En La España - Qual está correto?

Gostaria de saber como se diz:

"En España" ou "En La España" (usando o artigo "la")?

Obrigada.

1 Resposta

Depende do contexto.

Correto: "En España hace frío en diciembre".

Incorreto: "En la España hace frío en diciembre".

Correto: "Estuvimos este año de visita en la España de Cervantes".

Incorreto: "Estuvimos este año de visita en España de Cervantes".

Geralmente usa-se o artigo "la" quando "España" vem seguido de um adjetivo:

"La España moderna".

Ou um substantivo possuidor:

"La España de Cervantes".

"La España del siglo XX"

Saluditos.

Aprenda hoje

Pasarse de la raya
Passar dos limites
Significa ir além do que é necessário, ou é permitido.
mais...